Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se budou konat 23.10. 2018. stupeň — 15:30 hod. (kmenové učebny) Zasedání SRPDŠ- 16:30 hod. (učebna PC — 1. patro) stupeň — 16:45 hod...
Kdy: 31.10.2018-01.11.2018 10:00-17:00 Kde: před školní garáží Co: roztříděný papír: noviny časopisy letáky vlnitá lepenka ostatní papír 50% výtěžku bude předán třídě!!! Mgr. Miroslav Cagášek,...
Vážení rodiče, Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 v 08:00 hodin ve třídách daného ročníku.   V Podivíně, dne 29. 08....
Vážení rodiče, ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1. - 5. ročníku na školní rok 2018/2019 ve dnech 27. 08. 2018 - 07. 09. 2018 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín. Zápisový lístek...
Ředitel Základní školy Podivín, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem vychovatel/ka školní družiny. Požadavky: 1) Ukončené úplné střední, popřípadě bakalářské vzdělání...
Zobrazit více:Aktuálně  

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN