Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ  ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 23. 04. – 24. 04. 2019 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod, organizuje „Jarní sběr papíru“. Odevzdávejte tříděný...
Pro školní rok 2019/2020 proběhne zápis ve středu 17. dubna 2019 od 15:00 hodinv prvním patře budovy ZŠ Podivín. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro...
Vážení rodiče, „Zápisový list“ke vzdělávání na střední škole“ bude ředitel ZŠ Podivín vydávat zákonnému zástupci ve dnech 25. 02. 2019 až 01. 03. 2019 v době od 13:30 – 15:00. V případě...
Ředitel Základní školy Podivínvyhlašuje výběrové řízenína obsazení místa učitelka/učitel  II. stupně. Požadavky:  1) Ukončené úplné vysokoškolské vzdělání učitelství II. stupně (humanitní obor)                       2)...
Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům,že třídní schůzky se budou konat 8.1.2019:  I.stupeň – 16:00 hod. (kmenové učebny) II. stupeň – 16:30 hod. (kmenové učebny)   Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ...
Zobrazit více:Aktuálně  

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN