Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že na našich stránkách školy (sekce dokumenty) jsme zveřejnili aktuální informace ohledně přijímacího řízení v tomto školním roce. Prosíme Vás, abyste si...
Vážení rodiče, ZDE je ke stažení volební lístek ve formátu PDF s kandidáty do Školské rady Základní školy Podivín. Ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) je školská rada zřízena na každé základní...
Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se uskuteční 04.01.2018 I. STUPEŇ / 16:00 / kmenové učebny II. STUPEŇ / 16:00 / kmenové učebny   Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín
Ředitel ZŠ Podivín vyhlašuje pro zákonné zástupce žáků volby do Školské rady ZŠ Podivín. Termín konání voleb: 04. 01. 2018Místo a čas: vstupní prostor u hlavního vchodu, 15:50 – 17:00 hod. Volební...
Zobrazit více:Novinky  

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN